top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Ďalší krok k zlepšeniu rodovej rovnosti

Updated: Feb 17, 2023

Európsky parlament schválil smernicu, ktorou sa zavádza zastúpenie žien vo vedení vrcholových firiem kótovaných na európskej burze.Vrcholové orgány spoločností v EÚ sa vyznačujú pretrvávajúcou rodovou nerovnováhou, o čom svedčí skutočnosť, že iba 13,7 % vedúcich pozícií najväčších spoločností kótovaných na burze je v súčasnosti obsadených ženami (15 % pokiaľ ide o nevýkonných riadiacich pracovníkov). V porovnaní s inými oblasťami spoločnosti, najmä s verejným sektorom, je nedostatočné zastúpenie žien v správnych radách kótovaných spoločností obzvlášť výrazné.

Cieľom návrhu je v podstatnej miere zvýšiť počet žien vo vrcholových orgánoch spoločností v celej EÚ stanovením minimálneho cieľa, ktorým je 40 % účasť nedostatočne zastúpeného pohlavia medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze.

Viac sa dočítate v samotnom návrhu na eur-lex.europa.eu

コメント


bottom of page