top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Ďalšie postrehy zo vzdelávacích aktivít

Updated: Apr 15

Naďalej chodíme medzi vás vzdelávať o rodovej rovnosti, čo je dôležitým krokom k vytvoreniu tolerantnej spoločnosti. Počas lektorovania vytárame bezpečné prostredie, v ktorom môžu zaznieť každého myšlienky. Ak sa stane, že zaznejú nevhodné myšlienky (napríklad sexistický komentár), využívame to ako príležitosti na otvorenie diskusie a vysvetlenie škodlivosti týchto výrazov.


Ako pracovať s vyjadrenými negatívnymi názormi a konfliktom?


V metodickej príručke od Andreja Kuruca, analytika a výskumníka v oblasti rodovej rovnosti, bola popísaná najlepšia prax na to, ako poukázať na vyjadrené negatívne postoje. V prvom rade je potrebné ukázať porozumenie, predsudky sú často poháňané základnými strachmi a hoaxami, ktoré môžu študenti a študentky získať z médií, od rodiny, alebo rovesníkov. Označenie kohokoľvek ako sexistického, alebo homofóbneho má potenciál vyostriť situáciu a narušiť bezpečný priestor. Namiesto toho, je vhodné povzbudiť mladého človeka, aby reflektoval a aby rozobral svoj vlastný názor. Je dobrá prax využiť argumentačné a detailnejšie otázky s cieľom pomôcť mladému človeku preskúmať a pochybovať o svojej perspektíve. Pýtanie sa otázok umožňuje mladému človeku ohodnotiť základy svojho postoja. Otázky ako „Prečo si to myslíte?“, „Ako vieš, že je to pravda?“ alebo „Keby niekto nesúhlasil s tvojim postojom, čo by povedal?“, môžu byť všetky efektívne.


Fotografia zo vzdelávania v Liptovskej knižnici
Fotografia zo vzdelávania v Liptovskej knižnici


Fotografia zo vzdelávania na Gymnáziu Poštová


Comments


bottom of page