top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Ako podporovať rodovú rovnosť a kultúru tolerancie na pracovisku

Takto znie názov série vzdelávacích aktivít nášho projektového partnera Možnosť voľby.


Foto: FB Možnosť voľby


Vzdelávanie je určené zamestnávateľským organizáciám, ktoré chcú zlepšovať rodovú rovnosť na svojom pracovisku a je pre nich dôležitá starostlivosť o ľudí. V rámci aktivít môžu účastníci a účastníčky získať praktické informácie ako uplatňovať rodové východiská a ako predchádzať rodovej diskriminácii, či ako sa vyrovnávať s vplyvom rodových stereotypov.


Cieľom tejto aktivity je posilniť a aktivizovať ľudí k ochrane ľudských práv a rodovej rovnosti. Viac sa dozviete na stránke moznostvolby.sk alebo na ich Facebookovej stránke.


Foto: FB Možnosť voľbyComments


bottom of page