top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Kampaň za rodovú rovnosť: Spolu nám to ide. Pozrite si videá

Updated: 1 day ago

Napriek snahám o dosiahnutie rodovej rovnosti je stav na Slovensku stále neuspokojivý. Aktuálny index rodovej rovnosti Slovenska dosahuje iba 59,2 bodu zo 100 bodov (23. miesto), čo je o 11,0 bodu nižšie ako skóre za celú EÚ. V oblasti zamestnávania a práce dosiahlo Slovensko celkové skóre 71,9 bodov, avšak pretrvávajú značné problémy, ako napríklad:

 

  • Rodová segregácia na trhu práce: Ženy sú nadmerne zastúpené v nízkoplatených odvetviach ako školstvo, sociálne služby a zdravotníctvo.

  • Mzdové rozdiely: Priemerná hodinová mzda mužov na Slovensku dosahuje 7,40 EUR, zatiaľ čo priemerná hodinová mzda žien je len 6 EUR.

  • Nerovnomerné rozdelenie práce v domácnosti: Ženy trávia oveľa viac času starostlivosťou o deti, domácnosť a chorých členov rodiny ako muži.

  • Nedostatočné zastúpenie žien v manažérskych pozíciách: Muži sú oveľa častejšie v manažérskych a vedúcich pozíciách.


Preto sme vytvorili kampaň na podporu rodovej rovnosti a zosúlaďovania pracovného a súkromného života.

 


Tu si môžete pozrieť zapojené osobnosti a ich videá na podporu kampane: matka_domaca


Comments


bottom of page