top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Kampaň za rodovú rovnosť: Spolu nám to ide!

Updated: Apr 3

Napriek snahám o dosiahnutie rodovej rovnosti je stav na Slovensku stále neuspokojivý. Aktuálny index rodovej rovnosti Slovenska dosahuje iba 59,2 bodu zo 100 bodov (23. miesto), čo je o 11,0 bodu nižšie ako skóre za celú EÚ. V oblasti zamestnávania a práce dosiahlo Slovensko celkové skóre 71,9 bodov, avšak pretrvávajú značné problémy, ako napríklad:

 

  • Rodová segregácia na trhu práce: Ženy sú nadmerne zastúpené v nízkoplatených odvetviach ako školstvo, sociálne služby a zdravotníctvo.

  • Mzdové rozdiely: Priemerná hodinová mzda mužov na Slovensku dosahuje 7,40 EUR, zatiaľ čo priemerná hodinová mzda žien je len 6 EUR.

  • Nerovnomerné rozdelenie práce v domácnosti: Ženy trávia oveľa viac času starostlivosťou o deti, domácnosť a chorých členov rodiny ako muži.

  • Nedostatočné zastúpenie žien v manažérskych pozíciách: Muži sú oveľa častejšie v manažérskych a vedúcich pozíciách.

 

Sledujte na instagrame #spolunamtoide, kde budú uverejnené videá, ktoré môžete zdieľať so svojimi priateľmi a rodinou. Kampaň je súčasťou projektu Podpora rodovej rovnosti a súladu medzi pracovným a súkromným životom na Slovensku. Projekt sa zameriava na šírenie osvety a zvyšovania povedomia a o rodovej rovnosti medzi mladými ľuďmi, ktorí získavajú svoje prvé skúsenosti s pôsobením na pracovnom trhu mapovaním stavu rodovej rovnosti na pracovisku a potrieb zraniteľných skupín a sieťovaním odborníkov a odborníčok na národnej a európskej úrovni zameraným na výmenu dobre praxe a podporu sociálnych inovácii v oblasti rodovej rovnosti. Projekt je financovaný v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Comments


bottom of page