top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Metodická príručka pre všetkých pedagógov

Vytvorili sme pre vás metodiku, ktorá slúži ako návod, ako lektorovať a viesť workshopy na témy spojené s rodovou rovnosťou pre študentov a študentky základných škôl (od 9 rokov) a stredných škôl (od 14 rokov). Autorom je Andrej Kuruc, expert na rodovú rovnosť a aktivista v oblasti ľudských práv LGBTI+ ľudí.


Čomu sa v nej venujeme?

Ide o témy rodovej rovnosti na pracovisku, zosúlaďovanie pracovného a súkromného života (a to aj v kontexte mladých bezdetných ľudí), diskriminácia, sexuálne obťažovanie a šikana na pracovisku.


Kde metodiku nájdete?

Môžete si ju pohodlne prelistovať online na tomto linku.Comments


bottom of page