top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Od dnes ženy pracujú zadarmo

Dnes si pripomíname Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov, ktorý tento rok pripadol na 4. novembra 2022.


Zamestnané ženy zvyčajne pracujú menej hodín, v sektoroch s nižšou mzdou a súčasne na nižších pozíciách ako muži. Následkom je podstatný rozdiel v odmeňovaní a zárobkoch žien a mužov.Rozdiely v odmeňovaní pramenia aj v hlboko zakorenených tradičných rodových rolách a rodových stereotypoch. Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Zákonník práce obsahuje pre posúdenie hodnoty práce niekoľko kritérií: zložitosť, zodpovednosť a namáhavosť, rovnaké či porovnateľné pracovné podmienky, rovnakú či porovnateľnú pracovnú výkonnosť a výsledky práce. Nikde však nehovorí o tom, že práca žien je v akomkoľvek zmysle menejcenná oproti práci mužov.


Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny ženy na Slovensku sú ešte vždy platené „ženským eurom“ Pre férové ohodnotenie práce žien v našej spoločnosti, musíme zohľadniť faktory ako rodová segregácia na trhu práce, nedostatok flexibility v pracovnom čase, tradičné rodové rozdelenie rolí v starostlivosti o členov rodiny a sklený strop."


V prípade, ak sa cítite diskriminovaní v odmeňovaní, môžete sa obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Opmerkingen


bottom of page