top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Podpora transparentnosti odmeňovania - za rovnakú prácu rovnaká odmena

Updated: Nov 4, 2022

Európska komisia predstavila návrh týkajúci sa transparentnosti odmeňovania, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby ženy a muži v EÚ dostávali za rovnakú prácu aj rovnakú odmenu. V návrhu sú opatrenia týkajúce sa transparentnosti odmeňovania, ako sú informácie o odmeňovaní pre uchádzačov a uchádzačky o zamestnanie, právo poznať úroveň odmeňovania pracovníkov a pracovníčok, ktorí vykonávajú rovnakú prácu, ako aj povinnosti veľkých spoločností v oblasti podávania správ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov.Nové opatrenia, v ktorých sa zohľadňuje vplyv pandémie COVID-19 na zamestnávateľov, ale aj na ženy, ktoré boli obzvlášť ťažko zasiahnuté, zvýšia informovanosť o platových podmienkach v rámci spoločností a poskytnú zamestnávateľom a pracovníkom a pracovníčkam viac nástrojov na riešenie problematiky diskriminácie v odmeňovaní na pracovisku.


Ako sa zlepší prístup k spravodlivosti pre obete diskriminácie v oblasti odmeňovania? Napríklad štandardne bude na zamestnávateľovi, a nie na pracovníkovi alebo pracovníčke, aby preukázal, že v oblasti odmeňovania nedošlo k diskriminácii. Ďalším z opatrení je aj to, že orgány pre rovnaké zaobchádzanie a zástupcovia pracovníkov a pracovníčok môžu v súdnych alebo správnych konaniach vystupovať v mene pracovníkov a pracovníčok a v prípade kolektívnych žalôb o rovnakú odmenu viesť súdne konania.


Najčastejšie otázky a odpovede k tejto téme sú zodpovedané na stránke Európskej komisie.

Commenti


bottom of page