top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Výzvy a riešenia na ceste k rodovej rovnosti v Európe

Updated: Feb 19

Počas posledného septembrového týždňa sa 26. a 27.9 uskutočnila v hoteli Sorea Regia konferencia určená pre tých, ktorí sa venujú rodovej rovnosti či už v rámci prevencie a vzdelávania, sociálneho výskumu, práva, verejných politík alebo politík zamestnávania.


Cieľom konferencie bolo zhodnotiť výsledky implementovaných nástrojov európskych politík pre dosiahnutie rodovej rovnosti v zamestnávaní, preskúmať, či sa naplnili pôvodné očakávania v oblasti rodovej rovnosti a nájsť vhodné prístupy k dosiahnutiu rodovej rovnosti v kontexte súčasných kríz.


Okrem panelových diskusii sme sa v troch sekciách venovali týmto témam:

  1. Zosúlaďovanie pracovného a osobného života

  2. Rod, intersekcionalita a diskriminácia v pracovnej oblasti

  3. Sexizmus na pracovisku a sexuálne obťažovanie


Aké boli zistenia z dvojdňovej konferencie si môžete prečítať v priloženom reporte. V podstránke Konferencia si môžete pozrieť aj galériu.


Aj keď sa v oblasti rodovej rovnosti dosiahol určitý pokrok, stále je pred nami veľa práce. Je dôležité, aby sa na riešení týchto problémov podieľali všetci relevantní aktéri – vláda, zamestnávatelia, odbory, mimovládne organizácie aj jednotlivci.Yorumlar


bottom of page