top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Vzdelávaním k spravodlivejšej a inkluzívnejšej spoločnosti

Stav rodovej rovnosti na Slovensku nie je povzbudzujúci. Povedomie o rodovej rovnosti a jej dôležitosti v slovenskej spoločnosti stagnuje a je do veľkej miery ovplyvnene rôznymi stereotypmi, predsudkami, hoaxami a klamlivými informáciami šírenými najmä v online priestore.


Vďaka projektu, ktorý sa zameriava na šírenie osvety a zvyšovanie povedomia o rodovej rovnosti medzi mladými ľuďmi, môžeme realizovať výchovno-vzdelávacie aktivity aj na vašej škole!


Vzdelávacie aktivity sa zameriavajú na stereotypy a rôzne prejavy diskriminácie, ktoré sa vyskytujú v pracovnom prostredí. Práve touto formou sa mládež naučí, ako je dôležité sa navzájom rešpektovať, čím môžeme spoločne vybudovať spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť.


Ak máte záujem o vzdelávacie aktivity, neváhajte nás kontaktovať na vzdelavanie@snslp.sk, kde si môžete dohodnúť termíny s lektormi a lektorkami zo SNSĽP. Pomôžte nám spoločne vybudovať spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť.


Comments


bottom of page