top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Zapoj sa do súťaže a zatoč so stereotypmi

Updated: Apr 3


Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci a žiačky stredných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií individuálne, alebo prostredníctvom navštevovanej školy.

Do súťaže bude zaradený každý súťažiaci/súťažiaca, ktorý/á zverejní počas doby trvania súťaže video s dĺžkou trvania do 1 minúty, ktorého témou budú rodové stereotypy. 

Súťažiaci sa do súťaže môžu zapojiť vo dvoch kategóriách, ako jednotlivec a ako kolektív. Súťažiaci/súťažiaca nad 18 rokov sa môže prihlásiť sám/sama, do 18 rokov ho/ju prihlasuje jeho/jej zákonný zástupca.


Viac si prečítajte v podmienkach súťaže.


Inšpirovať sa môžete aj našou kampaňou, do ktorej sa zapojilo niekoľko influencerov a influenceriek


Comentários


bottom of page