top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Sexizmus nie je útokom iba na ženy, je útokom na všetkých.

Sexizmus je prítomný vo všetkých oblastiach života, napríklad vo verejnej doprave, čítaní novín, v práci, či pri vtipkovaní s priateľmi. Najčastejšie sa s ním stretávajú ženy, ale môže ovplyvniť aj mužov, ktorí sa vymykajú stereotypným rodovým rolám.
Odporúčame si pozrieť osvetovú kampaň zameranú na jednu z hlavných príčin rodovej nerovnosti - sexizmus. Na webovej stránke sa môžete aj otestovať vo vašich vedomostiach o sexizme. Dozviete sa tak napríklad, s čím sa stretávajú novinárky pri svojej práci, ako je to so sexistickými vtipmi a prečo by si ženy mali samé zadeľovať pracovný a súkromný život.

Comments


bottom of page